Terminy

Terminy

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 - SEMESTR ZIMOWY

Terminy praktyk

Praktyka Zawodowa odbywa się w okresie od 02.11.2022 r. do 16.12.2022 r.

Ostateczny termin składania Karty Zgłoszenia Praktyki oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej upływa 21.10.2022 r. Należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.

Komplet dokumentów po zakończeniu praktyki (Karta Przebiegu Praktyki i Sprawozdanie) należy złożyć do 31.12.2022 r.

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 - SEMESTR LETNI

Terminy praktyk