Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna

ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem)

  • Kierunek: Administracja
  • Kierunek: Menedżer administracji publicznej
  • Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia
  • Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia
  • Kierunek: Filologia 
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Kierunek: Prawo