Programy PFRON

Programy PFRON

Zachęcamy zainteresowanych studentów z niepełnosprawnościami do zapoznania się z programami oferowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/programy-i-zadania-real/976,Spis-programow-realizowanych-obecnie.html