Filologia

Filologia

Studia I stopnia
Profil kształcenia: praktyczny

Oferta edukacyjna skierowana jest do tych, którzy interesują się uzyskaniem wiedzy o języku i innych zjawiskach kulturowych dotyczących krajów angielskiego obszaru językowego, a także chcieliby opanować umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości C1. Program studiów umożliwia praktyczną naukę jednego z trzech innych języków nowożytnych na poziomach od A1 do B1+, w tym języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym do poziomu B2. 

W programie studiów uwzględniono m.in. moduły: praktyczna nauka języka angielskiego (również z native speakerem), moduły językoznawcze, moduły kulturoznawcze i literaturoznawcze, moduły z zakresu translatoryki.

Studia te umożliwią absolwentom wszechstronną realizację zadań związanych z szeroko pojętym wykorzystaniem języka angielskiego zarówno w działalności indywidualnej, jak i w jednostkach gospodarczych. 

Tryb studiów: stacjonarny
Czas trwania: 6 semestrów [3 lata]
Uzyskany tytuł: licencjat 
Specjalność: filologia angielska

Specjalizacje: 

  • język angielski w biznesie
  • język angielski z językiem niemieckim

Po ukończeniu studiów absolwent może pracować jako:

  • tłumacz języka angielskiego w środowisku biznesowym,
  • tłumacz języka angielskiego i niemieckiego,
  • pracownik korporacji/instytucji samorządowej/biura tłumaczeń.