Koordynator ds. ECTS i koordynatorzy programu Erasmus+

Koordynator ds. ECTS i koordynatorzy programu Erasmus+

Wydziałowy koordynator ds. ECTS 

dr Andrzej Szczepański

Koordynatorzy programu Erasmus+

Kierunek Administracja - dr Rafał Kubik

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne - dr inż. Paweł Dąbrowa

Kierunek Filologia - dr Małgorzata Szulc - Kurpaska

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - dr Anna Kowal - Orczykowska

Kierunek Prawo - dr Agnieszka Kos

Dyżury: w zakładce „konsultacje pracowników”