Dokumenty do zgłoszenia i zaliczenia praktyki

Dokumenty do zgłoszenia i zaliczenia praktyki

Organizacja indywidualnej praktyki zawodowej:

karta zgłoszenia praktyki zawodowej

Dokumenty do zaliczenia praktyki zawodowej

 3 rok 5 semestr