Terminy

Terminy

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR ZIMOWY

Praktyka Zawodowa odbywa się w okresie od 27.11.2023 r. do 21.01.2024 r.

Ostateczny termin składania Karty Zgłoszenia Praktyki oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej upływa 10.11.2023 r. Należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.

Termin złożenia dokumentacji z odbytej praktyki zawodowej do Dziekanatu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia