Informacje ogólne

Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Kierunki

Administracja
Filologia
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia
Menedżer administracji publicznej

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo