Terminy

Terminy

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 - SEMESTR ZIMOWY

Praktyki zawodowe w V semestrze mogą zostać realizowana od 02.11.2022 r. do 16.12.2022 r.

Terminy praktyk

Ostateczny termin składania Karty Zgłoszenia Praktyki oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej upływa 21.10.2022 r. Należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 - SEMESTR LETNI

Terminy praktyk