Stypendia

Stypendia

POMOC MATERIALNA

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

WNIOSKI:
CZĘŚĆ A

Studia pierwszego stopnia

Studia jednolite magisterskie

Studia drugiego stopnia

CZĘŚĆ B
CZĘŚĆ C
CZĘŚĆ D

Części B, C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
UWAGA - do wniosku należy dołączyć :