Informacje ogólne

Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Kierunki

Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia
Menedżer administracji publicznej
Prawo

Psychologia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Filologia