Dokumenty do zgłoszenia i zaliczenia praktyki

Dokumenty do zgłoszenia i zaliczenia praktyki

Lista zakładów/instytucji, z którymi już mamy podpisane umowy o praktyki

Dokumenty do zaliczenia praktyki:

I rok

2 semestr

  • Kierunkowy Program Praktyk cykl kształcenia 2023-2026
  • karta zgłoszenia praktyki zawodowej
  • karta przebiegu praktyki
  • sprawozdanie
  • wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo
  • ankieta dla studenta
  • ankieta dla pracodawcy

II rok

4 semestr

III rok

5 semestr