Dokumenty do zgłoszenia i zaliczenia praktyki

Dokumenty do zgłoszenia i zaliczenia praktyki

Wykaz zakładów pracy z którymi Uczelnia podpisała porozumienie w sprawie realizacji praktyk zawodowych przez studentów kierunku - Prawo

1. Sąd Okręgowy w Legnicy (jednorazowo nie więcej niż 3 studentów)

2. Sąd Rejonowy w Legnicy (jednorazowo nie więcej niż 7 studentów)

 3. Sąd Rejonowy w Lubinie (jednorazowo nie więcej niż 4 studentów)

 4. Sąd Rejonowy w Jaworze ( jednorazowo nie więcej niż 2 studentów)

5. Prokuratura Okręgowa w Legnicy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi (prokuratury rejonowe) (jednorazowo nie więcej niż 5 studentów)

 6. Kancelaria Radców Prawnych Kowalski, Kowalska i Wspólnicy s.c. (jednorazowo nie więcej niż 3 studentów)

7. Kancelaria Komornicza nr IV przy Sądzie Rejonowym w Legnicy (jednorazowo nie więcej niż 3 studentów)

8.  Kancelaria Radcy Prawnego dr Wojciech Marek Kasprzyk, ul. Daszyńskiego 16/1, 59-700 Bolesławie (jednorazowo nie więcej niż 3 studentów)

9. Kancelaria Adwokacka, Adwokat Beata Matysek, ul. Tadeusza Kościuszki 19, 59-220 Legnica (jednorazowo nie więcej niż 3 studentów)

10. Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rewak, ul. Najświętszej Marii Panny 5F, 59-220 Legnica (jednorazowo nie więcej niż 1 studenta)

 

Dokumenty do zgłoszenia praktyki zawodowej:

karta zgłoszenia praktyki zawodowej

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki zawodowej:

3 rok semestr 6:

1. Karta przebiegu praktyki zawodowej 

2. Sprawozdanie 

3. Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo + wykaz czynności zawodowych w ramach aktywności zawodowej w kontekście osiągniętych efektów uczenia się + Sprawozdanie 

4. Kierunkowy program praktyk zawodowych

5. Harmonogram realizacji praktyki zawodowej 

Rok 4 semestr 8:

1. Karta przebiegu praktyki zawodowej

2. Sprawozdanie

3. Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo + wykaz czynności zawodowych w ramach aktywności zawodowej w kontekście osiągniętych efektów uczenia się 

4. Kierunkowy program praktyk zawodowych

5. Harmonogram realizacji praktyki zawodowej