Opiekunowie Studentów

Opiekunowie Studentów

Rzecznik Praw Studenta

Opiekun Studentów na kierunku Administracja 
dr Izabela Bernatek-Zaguła izabela.bernatek.zagula@collegiumwitelona.pl

Opiekun Studentów na kierunku Menedżer administracji publicznej
dr Izabela Bernatek-Zaguła izabela.bernatek.zagula@collegiumwitelona.pl

Opiekun Studentów na kierunku Prawo
dr Izabela Bernatek-Zaguła izabela.bernatek.zagula@collegiumwitelona.pl

Opiekun Studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
dr Izabela Bernatek-Zaguła izabela.bernatek.zagula@collegiumwitelona.pl

Opiekun Studentów na kierunku Filologia
dr Izabela Bernatek-Zaguła izabela.bernatek.zagula@collegiumwitelona.pl

Opiekun Studentów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
dr Grażyna Maciak grazyna.maciak@collegiumwitelona.pl