Konsultacje i dyżury

KONSULTACJE I DYŻURY

Konsultacje Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
studia stacjonarne i niestacjonarne

Dyżury
Dziekan Wydziału przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00
pok. A334