Konsultacje opiekuna praktyk

Konsultacje opiekuna praktyk

Opiekun praktyk:

dr Eugeniusz Szydłowski

Konsultacje opiekuna praktyk online:

link do spotkań: https://classroom.google.com/c/NDY2NjAzMDQwNTgz?cjc=d5wy3mj 

 

Konsultacje opiekuna praktyk z Uczelni:

24.05.2024 r. - 19:00 - 20:00

15.06.2024 r. - 19:00 - 20:00

15.07.2024 r. - 19:00 - 20:00

17.08.2024 r. - 19:00 - 20:00

26.08.2024 r. - 19:00 - 20:00

06.09.2024 r. - 19:00 - 20:00

Po zrealizowanej praktyce zawodowej student wysyła wypełnione i podpisane dokumenty do Opiekuna Praktyk na skrzynkę e-mail: eugeniusz.szydlowski@collegiumwitelona.pl