Konsultacje opiekuna praktyk

Konsultacje opiekuna praktyk

Opiekun praktyk:

dr Eugeniusz Szydłowski

  Konsultacje opiekuna praktyk online, e-mail: eugeniusz.szydlowski@collegiumwitelona.pl

  Odbywają się:

23.02.2023r. - 17.00-18.30

17.03.2023 r. - 19.00-20.30

18.04.2023 r. - 19.00-20.30

18.05.2023 r. - 19.00-20.30

08.06.2023 r. - 19.00-20.30

Po zrealizowanej praktyce zawodowej student wysyła wypełnione i podpisane dokumenty do Opiekuna Praktyk na skrzynkę e-mail: eugeniusz.szydlowski@collegiumwitelona.pl