Dokumenty do zgłoszenia i zaliczenia praktyki

Dokumenty do zgłoszenia i zaliczenia praktyki

Lista zakładów/instytucji, z którymi już mamy podpisane umowy o praktyki

Dokumenty do zaliczenia praktyki:

II rok

3 semestr

Dokumenty dla osób realizujących praktykę zawodową:

Kierunkowy Program Praktyk  cykl kształcenia 2022-2024

Dokumenty dla osób aktywnych zawodowo: