Terminy

Terminy

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR II 

Terminy praktyk

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych 

Ostateczny termin składania Karty Zgłoszenia Praktyki oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej upływa 15.05.2024 r. Dokumenty należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.

Składanie wniosków o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych czynności zawodowych przez studentów pracujących zawodowo do dnia 19.04.2024 r.