LCCI

LCCI

Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy posiada status Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI IQ od 2005 r. i jest jednym z 5000 licencjonowanych centrów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LCCI) działających w 130 krajach świata i oferujących zdobycie poszukiwanych kwalifikacji zawodowych w zakresie handlu, przemysłu i biznesu. Centrum organizuje egzaminy seryjne English for Business EFB z języka angielskiego specjalistycznego, a także egzaminy FTBE dla lektorów ogólnego języka angielskiego pragnących potwierdzić swoje umiejętności w nauczaniu języka biznesowego.
Wszystkie certyfikaty LCCI IQ od poziomu B2 posiadają akredytację Urzędu Służby Cywilnej w Polsce (na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz.U. nr 218, poz. 1695), i są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej za zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego (od poziomu B2). W szczególności:

  1. English for Business level 2 (zdany na Merit, Distinction)
  2. English for Business level 3 i 4
  3. SEFIC level 3 i 4
  4. First Certificate for Teachers of Business English (FTBE)

Certyfikaty LCCI IQ są uznawane w Polsce przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe jako dowód znajomości zawodowego języka angielskiego na całym świecie, stanowią dowód umiejętności sprawnego funkcjonowania na polu zawodowym w środowisku anglojęzycznym.
Certyfikowane egzaminy LCCI IQ na wszystkich poziomach są ściśle dopasowane do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci mogą wybrać egzamin na dowolnym poziomie biegłości językowej (A1-C2).
Certyfikaty EFB na poziomie 3 i 4 są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym językiem angielskim na całym świecie. Certyfikaty English for Business na poziomie 3 i 4 stanowią także cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tłumaczy oraz lektorów języka angielskiego.

Pełna nazwa organizacji zajmującej się przeprowadzaniem egzaminu English for Business to LCCI IQ ( International Qualifications). Jak sama nazwa wskazuje uzyskanie certyfikatu gwarantuje zdobycie kwalifikacji, które uznawane są na arenie międzynarodowej. Certyfikat LCCI z zakresu English for Business stanowi podstawę do zatrudnienia menadżerów w krajach Unii Europejskiej. Egzaminy EFB i SEFIC są wymagane w większości firm zachodnich działających w Polsce, zwłaszcza firmach konsultingowych, bankach oraz instytucjach finansowych jako potwierdzenie kompetencji językowych.

Egzamin LCCI First Certificate for Teachers of Business English nie tylko potwierdza biegłą znajomość języka angielskiego w biznesie, ale również wskazuje przyszłemu pracodawcy profesjonalne przygotowanie do tworzenia i prowadzenia kursów biznesowych.

Rejestracja na egzaminy
Do egzaminów mogą przystąpić zarówno studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak i osoby niebędące studentami uczelni.
Więcej informacji dostępnych na stronie Uczelni http://www.dlastudenta.pwsz.legnica.edu.pl/