Terminy

Terminy

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR ZIMOWY

Terminy praktyk

Ostateczny termin składania Karty Zgłoszenia Praktyki oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej upływa 14.11.2023 r. Należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR LETNI

Terminy praktyk

Harmonogram realizacji praktyki

Ostateczny termin składania Karty zgłoszenia praktyki zawodowej oraz kserokopii polisy ubezpieczeniowej upływa dnia 17.05.2024 r. Należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.

Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo należy składać w dziekanacie pok. A3 do dnia 31.03.2024 r.