Terminy

Terminy

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 - SEMESTR ZIMOWY

Terminy praktyk

Ostateczny termin składania Karty Zgłoszenia Praktyki oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej upływa 21.10.2022 r. Należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 - SEMESTR LETNI

Terminy praktyk