Faktury VAT

Faktury VAT

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, otrzymano część lub całość zapłaty. To znaczy, że jeśli student dokonał wpłaty w styczniu to termin na wystawienie faktury jest do 15 lutego.

Faktura VAT za studia