Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych

ZARZĄDZENIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA

WYMOGI EDYTORSKIE

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBRON W 2024 R.

Punkt KSERO  informacja
więcej

Załączniki:

Studentów, którzy należą do kół naukowych prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Dziekanatu zamieszczonego poniżej oświadczenia, podpisanego przez opiekuna koła naukowego. Oświadczenie (załącznik nr 7)

Kierunek Administracja

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I i II stopnia

Kierunek Filologia

 

Kierunek Menedżer administracji publicznej

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek Prawo