Terminy

Terminy

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR LETNI 

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych 

Ostateczny termin składania Karty Zgłoszenia Praktyki oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej upływa 15.05.2024 r.

Ostateczny termin składania wniosków o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych czynności zawodowych upływa 30.04. 2024r.

Dokumenty należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.