Terminy

Terminy

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR ZIMOWY

Ostateczny termin składania Karty Zgłoszenia Praktyki oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej upływa 10.11.2023 r. Należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR ZIMOWY

terminy praktyk

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Konsultacje opiekuna praktyk z Uczelni :

18.11.2023 r. - 19:00 - 20:00

09.12.2023 r. - 19:00 - 20:00

13.01.2024 r. - 19:00 - 20:00

27.01.2024 r. - 19:00 - 20:00