Terminy

Terminy

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR LETNI 

Ostateczny termin składania Karty Zgłoszenia Praktyki oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej upływa 15.05.2024 r.

Ostateczny termin składania wniosków o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych czynności zawodowych upływa 30.04. 2024r.

Dokumenty należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR ZIMOWY

terminy praktyk

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Konsultacje opiekuna praktyk z Uczelni :

18.11.2023 r. - 19:00 - 20:00

09.12.2023 r. - 19:00 - 20:00

13.01.2024 r. - 19:00 - 20:00

27.01.2024 r. - 19:00 - 20:00