Terminy

Terminy

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR ZIMOWY

Terminy praktyk

Ostateczny termin składania Karty zgłoszenia praktyki zawodowej oraz kserokopii polisy ubezpieczeniowej upływa dnia 04.12.2023 r. Należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.

Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo należy składać w dziekanacie pok. A3 do dnia 30.11.2023 r.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR LETNI

Terminy praktyk

Harmonogram realizacji praktyki

Ostateczny termin składania Karty zgłoszenia praktyki zawodowej oraz kserokopii polisy ubezpieczeniowej upływa dnia 29.01.2024 r. Należy przesłać drogą mailową do Opiekuna praktyk.

Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo należy składać w dziekanacie pok. A3 do dnia 22.01.2024 r.