Stypendia

Stypendia

POMOC MATERIALNA

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

WNIOSKI NALEŻY POBIERAĆ I SKŁADAĆ W WERSJI PAPIEROWEJ WE WŁAŚCIWYM DZIEKANACIE WYDZIAŁU W TERMINIE 

OD 04 WRZEŚNIA DO 25 WRZEŚNIA 2023 r.  (dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia – do 9 października)

Szczegółowe informacje o stypendium rektora zawarte są w § 2 ust. 5 - 10 oraz w § 22, 23 i 24 Regulaminu świadczeń dla studentów.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 30 bud. A,  tel.  (76) 723 22 24, oraz na stronie www.collegiumwitelona.pl  (dla studenta - pomoc materialna).

WNIOSKI:
 

CZĘŚĆ A

Studia pierwszego stopnia

Studia jednolite magisterskie

 

Studia drugiego stopnia

CZĘŚĆ B
CZĘŚĆ C
CZĘŚĆ D

Części B, C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe


UWAGA - do wniosku należy dołączyć :