Raport Samooceny PKA

Raporty

  • pdf, 1.01 MB

    Raport samooceny kierunek Administracja

  • pdf, 1.29 MB

    Raport samooceny kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

  • pdf, 1.15 MB

    Raport samooceny kierunek Filologia