Opłaty

Opłaty

 • Zarządzenie nr 48/22 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 25 maja 2022 r.

  w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2022/2023

 • Zarządzenie nr 51/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 31 maja 2021 r.

  w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2021/2022

 • Zarządzenie nr 52/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 07 sierpnia 2019 r.

  w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2019/2020

 • doc, 0.03 MB

  Zapotrzebowanie na fakturę VAT