Ludzie Witelonki

dr Tomasz Kaczmarczyk

Aabsolwent  Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek - administracja), Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (kierunek - pedagogika dla nauczycieli), Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (kierunek studiów - przestępczość zorganizowana i terroryzm), . Od 2018 roku doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (obrona rozprawy doktorskiej nt. "Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji w Polsce" w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie . Oficer Straży Granicznej, dowódca i uczestnik wielu misji zagranicznych pod auspicjami Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex m.in. w Chorwacji, w Hiszpanii, w Grecji, na Węgrzech,  na Litwie oraz na Łotwie. Ekspert krajowy ds. ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, a także z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa transgranicznego (ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, nielegalnej migracji). Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa.  Członek Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej "Baryt", gdzie pełni funkcję dowódcy Sekcji Ratownictwa Specjalnego. Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi m. in.: "Krzyż za Dzielność" nadany przez Prezydenta RP, "Brązowy Krzyż Zasługi" nadany przez Prezydenta RP, 'Medal za Ofiarność i Odwagę" nadany przez Prezydenta RP, "Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju" nadany przez Ministra Obrony Narodowej.