Ludzie Witelonki

dr Kornelia Hübscher

Ukończyła studia wyższe na kierunku Pedagogika ze specjalnością terapia pedagogiczna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie również obroniła pracę doktorską. Jest absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim o kierunku Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami. Otrzymała dyplom psychoterapeuty Studium Psychoterapii Integratywnej w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. Jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy na stanowisku wykładowcy. Pracuje jako psychoterapeuta i trener umiejętności psychospołecznych. Jest pomysłodawcą i kierownikiem studiów podyplomowych "Coaching we wsparciu psychologicznym" prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jest autorką kilkunastu artykułów oraz książki z zakresu relacji rodzicielskich.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA  

  • 2014 LLP-Erasmus Programme individual teaching programme for teaching staff mobility academic year 2013/ 2014 - Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre: Strategies of parental towards children in kindergarten age attending extra curricular activities
  • 2017 LLP-Erasmus Programme Relationship it the family system
  • 2018 LLP- Erasmus Programme Relationship it the family system; Social Pedagogy
  • 2019-2020 LLP- Erasmus Programme Social Pedagogy; Pedagogy of care and education; Basics of special pedagogy; Pedagogy of free time
  • 2021-2022  LLP- Erasmus Programme General didactics, Special Pedagogy, Therapy and Coaching, Theoretical Foundations of education, Work with a child with educational needs, Workshop on educationals skills

WYKAZ  OPUBLIKOWANYCH  ARTYKUŁÓW

1. Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu za pomocą urywków filmowych, „Języki Obce w Szkole” 2007, nr 5

2. Wygrać z dzieckiem, „Niebieska Linia” 2007, nr 6

3.  Przemoc w rodzinie, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” 2008, nr 1

4. Znajomość symptomów dziecka maltretowanego, „Wychowanie Na Co Dzień”  2008, nr1-2

5. Zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym- wspieranie rozwoju czy klucz do kariery? [w:] W. Puślecki (red.) Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji, 2008 Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa

6. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi- korzyści, „Dyrektor Szkoły” 2008, nr 6

7.  Przejawy psychicznego znęcania się w rodzinie, „Wychowanie Na Co Dzień” 2008, nr 6

8. Jak przeciwdziałać przemocy i jak postępować z ofiarami przemocy w rodzinie, „Wychowanie Na Co Dzień” 2009, nr 3

9. Rodzicielskie strategie edukacyjne w kontekście uczestnictwa chłopców w treningach piłki nożnej [w:] M. Ciczkowska- Giedziun, E. Kantowicz (red.) Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny, 2010 Toruń: Akapit

10. Rodzic jako tutor wobec wyboru zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym [w:] K. Denek, A. Kamieńska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra, 2010 Sosnowiec: „ Humanitas”

11. Scenariusze karier życiowych konstruowane przez rodziców w kontekście kultury kolektywizmu i indywidualizmu [w:] J. Semków, J. Wojtaś (red.) Rzeczywistość międzykulturowa z perspektywy pedagogii integralnej, 2010 Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona

12. Typy strategii edukacyjnych rodziców wobec dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających na zajęcia dodatkowe [w:] J.Brągiel, A. Kurcz, P. Kaniok (red.) Rodzicielstwo w kontekście edukacji i wychowania, 2013 Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

13. Rodzina „we wsparciu psychologicznym”- między koniecznością a potrzebą Zeszyty Naukowe PWSZ,  2018 Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona

14. Osamotnienie dziecka w przestrzeni gabinetu pomocy psychologicznej w narracjach terapeutów, 2021 Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, nr 38 (1)

 WYKAZ OPUBLIKOWANYCH KSIĄŻEK

1. Rodzicielskie strategie edukacyjne wobec dzieci w wieku przedszkolnym, 2014, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.