Ludzie Witelonki

dr Lilia Omelan

Jest absolwentką Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, który ukończyła z wyróżnieniem uzyskując stopień magistra (kwalifikacje: filolog. Wykładowca angielskiego języka i literatury).  W 2011r. obroniła doktorat pt. ”Conrad and Ukraine” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (promotor: prof. dr hab. Wiesław Krajka). Jest autorką publikacji naukowych. Uczestniczyła w konferencjach naukowych w kraju i za granicą (w Londynie, Krakowie, Lublinie, Kijowie, Nowym Jorku). Zainteresowania naukowe: życie i twórczość Josepha Conrada, kultura i sztuka krajów anglojęzycznych, strategie nauczania literatury.

Publikacje

 1. “Mixing business with pleasure”, “English Teaching professional”, Londyn, nr 25, październik 2002.
 2. “How short his years and how clear his vision!”: Adam Pulman, Conrad’s unforgettable tutor”,   Conradiana, A Journal of Joseph Conrad Studies, Texas Tech University, tom XXXVI, nr 1-2, wiosna-lato 2004.
 3. Recenzja monografii M. A. Lucasa Aspects of Conrad’s Literary Language,  “Kwartalnik Neofilologiczny”, Warszawa, Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, zeszyt 2/2004.
 4. „Z księgi dumnych myśli Sawy Kryłacza”,  Biuletyn Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki (International Edition of the Shevchenko Scientific Societies), Lwów, nr 33, wiosna-lato 2005.
 5. “Hilary Korzeniowski – uczestnik przygotowania polskiego powstania 1863 roku” – naukowy zbiór “Wielki Wołyń. Muzealna sprawa na Żytomierszczyźnie – historia, doświadczenie, problemy”, red. naczelny M. Kostrycya, Żytomierz (Ukraina), wyd. M. Kosenko, nr 33, 2005.
 6.  „Wykorzystanie gier symulacyjnych w nauczaniu języka angielskiego dla celów zawodowych” – Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica, nr 1, 2007.
 7. „Korzeniowscy – szlachta podolska”, naukowy zbiór “Wielki Wołyń. Muzealna sprawa na Żytomierszczyźnie – historia, doświadczenie, problemy”, red. naczelny M. Kostrycya, Żytomierz (Ukraina), wyd. M.Kosenko, nr 37, T. I, 2007.
 8. “The Patriotic Activities of Hilary Korzeniowski and the Korzeniowski Family”, XIX tom naukowej serii “Conrad: Eastern and Western Perspectives”, red. Wiesław Krajka, East European  Monographs, Boulder, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, 2010. Distributed by Columbia University Press, New York.
 9. “A Nobleman from Ukraine”: Joseph Conrad’s Attitude to His Homeland”,  XIII tom naukowej serii “Kyivs’ki polonistychni studii”, red. Rostyslav Radyshevs’ky, Kyiv: 2011.
 10. “Apollo Korzeniowski: The Man Who Did Not Want To Be Consoled”,  XXII tom naukowej serii “Conrad: Eastern and Western Perspectives”, red. Wiesław Krajka, East European  Monographs, Boulder, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, 2013. Distributed by Columbia University Press, New York.
 11. “Conrad and Ukraine – Ukraine and Conrad”,  XXII tom naukowej serii “Conrad: Eastern and Western Perspectives”, red. Wiesław Krajka, East European  Monographs, Boulder, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, 2013. Distributed by Columbia University Press, New York.
 12. “A man of great heart and devotion”: Antoni Syroczyński and his role in young Konrad’s education”, XXVII tom naukowej serii “Conrad: Eastern and Western Perspectives”,  red. Wiesław Krajka, East European  Monographs, Boulder, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, 2018. Distributed by Columbia University Press, New York.
 13. “ Leon Syroczyński : a patriot, an insurgent, a scholar, and his connections to Conrad”, XXVII tom naukowej serii “Conrad: Eastern and Western Perspectives”,  red. Wiesław Krajka, East European  Monographs, Boulder, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, 2018. Distributed by Columbia University Press, New York.
 14. “Teaching Conrad: the challenge and the satisfaction”,  Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica, nr 29(4), 2018.