Ludzie Witelonki

mgr Witold Łakomski

Magister prawa, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - przewód doktorski wszczęty i prowadzony na podstawie rozprawy

pt. „Publicznoprawny status spółki zarządzającej specjalną strefą ekonomiczną” pod kierunkiem promotora - Dziekana Wydziału Prawa Prof. dr. hab. Karola Kiczki.

Doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, potwierdzone egzaminem sędziowskim (aplikacja sądowa etatowa/egzamin sędziowski – potwierdzone egzaminacyjnie praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania zawodu sędziego) oraz radcowskim i ponad 25-letnią prawniczą praktyką doradczą, doświadczenie z zakresu funkcjonowania administracji rządowej oraz samorządowej jako kierownik komórki organizacyjnej sprawującej obowiązki nadzoru wojewody nad działalnością uchwałodawczą organów gminnego samorządu terytorialnego.

Radca prawny świadczący od 1998 r. etatową obsługę prawną Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Od 2004 r. właściciel Kancelarii Radcy Prawnego obsługującej polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców (obsługa prawna w języku polskim, niemieckim, włoskim, angielskim i rosyjskim), w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i obrotu nieruchomościami.

Za prawniczą działalność pro bono uhonorowany w 2013 r. przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych tytułem i nagrodą Kryształowego Serca Radcy Prawnego przyznawaną w konkursie o zasięgu ogólnopolskim.

Wieloletni korespondent zagraniczny włoskiego miesięcznika „Il Piave” - autor artykułów prasowych w języku włoskim o tematyce politycznej i społeczno-gospodarczej.

Wybrane publikacje :

  1. „Sąd rejestrowy czy sąd gospodarczy ? Kognicja sądowa w sprawach oceny zgodności z prawem uchwał organów spółek kapitałowych podlegających wpisowi do rejestru sądowego”. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Zeszyt Nr 5/2009.
  2. „Riflessioni di un giovane polacco”, [w:] Il Piave. In Italia e nel mondo, nr 2 (91), ss.1-2.
  3. „La Polonia ed il suo vicinato : la sfida di una realtá nova”, [w:] Il Piave. In Italia e nel mondo, nr 10 (91), s.3.
  4. „Legnica, la mia cittá natale”, [w:] Il Piave. In Italia e nel mondo, nr 3 (92), s.4.
  5. „Polonia, terra degli domini grigi”, [w:] Il Piave. In Italia e nel mondo, nr 5 (92), s.4.
  6. „La speranza non muore mai”, [w:] Il Piave. In Italia e nel mondo, nr 5 (94), s.5.
  7. „Fioriscono le „zone economiche speciali”. Ghiotta occasione per gli investori esteri”, [w:] Il Piave. In Italia e nel mondo, nr 1 (98), s.2.