Ludzie Witelonki

dr Ewa Groszewska

Wykładowca

Ważniejsze publikacje:

  • Ewa Groszewska, Turystyka alternatywna i odpowiedzialna: między konsumpcją a ideą, [w:] Paweł Turczyński (red.), Rocznik Europeistyczny, Tom 5/2019
  • Ewa Groszewska, Społeczeństwo polskie a wojna w Iraku, [w]: M. Bodziany (red), Społeczeństwo a wojna. Paradoks wojny we współczesnym ładzie międzynarodowym., wyd. WSOWL im Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013. 
  • Ewa Groszewska, Postmodernizm a sens życia, [w:] A. Bartkowiak, (red.), Sens życia w teorii i badaniach naukowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, Leszno 2013.
  • Ewa Groszewska, Funkcjonalna koncepcja stratyfikacji społecznej w perspektywie krytycznej w: J. Maciejewski (red.) Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
  • Ewa Groszewska, Globalizacja jako kultura i społeczeństwo odpadów. Recenzja książki Zygmunta Baumana: „Życie na przemiał” [w:] „Forum Klubowe” nr 1 (25)/ 2006.
  • Ewa Groszewska,  Transformacja ustrojowa w Polsce jako oświadczenie alienacji, [w:] Jarosław Klebaniuk (red.), Człowiek wobec zjawisk masowych, Oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław 2006.

Zainteresowania: społeczny wymiar globalizacji, socjologia ruchów społecznych.