Ludzie Witelonki

mgr Zbigniew Wróblewski

Nota biograficzna

Magister administracji ( 1988r. ) i magister prawa ( 2006r.). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Urzędu Miasta Legnicy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w administracji samorządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. Obecnie zajmowane stanowisko -  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Za dotychczasowe  osiągnięcia  wyróżniony Brązowym krzyżem zasługi, Tytułem Honorowym II stopnia „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Publikacje:

1. Ochrona informacji niejawnych. Zagadnienia ogólne. Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy Nr 4, Tom 2, 2008r.

2. Dostęp do informacji publicznej z uwzględnieniem doświadczeń samorządu legnickiego na szczeblu gminy. Szkice Legnickie. Tom 37, 2017 r.

email: zbigniew.wroblewski@gsuite.pwsz.legnica.edu.pl