Ludzie Witelonki

mgr Aldona Sondej

Ukończone studia prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.  W PWSZ im. Witelona w Legnicy zatrudniona od 2001 roku. W 2010 r. wszczęty przewód doktorski na Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego na temat: ,,Konstytucyjno-prawne przesłanki ochrony rodziny w Polsce”, a związane z tym Artykuły opublikowane w Przeglądzie Prawa i Administracji : ,,Skuteczność pomocy państwa wobec rodzin niepełnych i wielodzietnych” oraz ,,Geneza regulacji konstytucyjnych dotyczących ochrony rodziny”. W 2018 r. otrzymała  tytuł Honorowy II stopnia ,,Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” za szczególne zasługi dla Uczelni. W 2021r. ,,Medal Złoty za Długoletnią Służbę” nadany przez Prezydenta RP. Od kilku lat wykonuje obowiązki Opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Administracja