Ludzie Witelonki

dr Aleksandra Adamska - Osada

Pedagog, absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1996), doktor nauk humanistycznych Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2008). Od 2010 roku prowadzi zajęcia w zakresie edukacji muzycznej na kierunku Pedagogika (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Muzykę postrzega w szerokim kontekście kulturowym - jako jeden z ważniejszych elementów konstytuujących świat wartości. 

Ważniejsze publikacje:

Publikacje naukowe

a) artykuły:

· Teologiczna myśl o muzyce w traktacie De Ordine św. Augustyna, „Perspectiva” Rok V Nr 1 (8) 2006, s. 5-15;ISSN 1730-4172

· Zarys życia, twórczości i duchowości Romana Maciejewskiego, „Musica Sacra Nova” Nr 1[1] 2007, s. 122-133; 

· Działalność koncertowa Romana Maciejewskiego w okresie amerykańskim (1951-1977) w: Roman Maciejewski twórca charyzmatyczny, Poznań-Warszawa 2010, [materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Poznaniu], s. 36-41; ISBN 978-83-88392-38-2; ISBN 978-83-61489-05-4

· Korespondencja Romana Maciejewskiego (1928-1937), w: Roman Maciejewski twórca charyzmatyczny, Poznań-Warszawa 2010 [materiały sympozjum naukowego w Warszawie], s. 63-70; ISBN 978-83-88392-38-2; ISBN 978-83-61489-05-4

· Roman Maciejewski (1910-1998), Music in the Mirror of Life, „Quarta” Nr 3 (10) 2010, s. 6-7; ISSN 2080-4598

b) recenzje artykułów:

· Muzyka – piękno, dobro, świętość, „Ethos” nr 73-74, Lublin 2006, ss. 412, w: „Perspectiva”, Rok V nr 2 (9), s. 204-209; ISSN 1730-4172

c) biogramy:

· Religia. Encyklopedia PWN, [hasło: Kilar Wojciech], t. V, Warszawa 2002, s. 452-453;

· Religia. Encyklopedia PWN, [hasło: Maciejewski Roman], t. VI, Warszawa 2002, s. 349-350;

· Słownik kompozytorów polskich, pod. red. M. Podhajskiego, [hasło: Maciejewski Roman], Gdańsk 2007;

· Słownik kompozytorów polskich, pod. red. M. Podhajskiego, [hasło: Osada Ryszard], Gdańsk 2007;

· Encyklopedia katolicka KUL, pod. red. E. Ziemanna, t. XI [hasło: Maciejewski Roman], Lublin 2007. 

d) wydania monograficzne:

Roman Maciejewski, biografia postawa twórcza, duchowość, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2013; ISBN 978-83-61489-37-5

e) epistolografia:

Roman Maciejewski. Listy, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2016; ISBN 978-83-7847-352-7

f) skrypt metodyczny

Edukacja muzyczna w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2020; ISBN 978-83-61389-99-6

Publikacje popularno-naukowe:

• Muzyka jako modlitwa. Requiem Romana Maciejewskiego, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 16, s. 18-21; PL ISSN 0035-9610 nr 374911

• Pieśni kurpiowskie Romana Maciejewskiego, „Życie muzyczne”  nr 10-12/2006, s. 37-39; ISSN 0239-4553

• Spotkania z Mistrzem. Marian Borkowski w oczach uczniów i przyjaciół [komentarz] praca zbiorowa pod red. A. Gronau-Osińskiej, M. Łukaszewskiego, Warszawa 2014, s. 155; ISBN 978-83-938696-2-6

Cytowania:

- transmisja koncertu Requiem Romana Maciejewskiego w Filharmonii w Poznaniu, Program 2 PR, Poznań 6 IV 2008;

- A. Brożek, Akademia Muzyczna w Warszawie Romanowi Maciejewskiemu, „Aspiracje”, Jesień 2008, s. 21; ISSN 1732-61-25

- J. Dankowska, W kręgu myśli filozoficznej  Romana Maciejewskiego, w: Roman Maciejewski twórca charyzmatyczny, Poznań-Warszawa 2010, [materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Poznaniu], s. 46; ISBN 978-83-88392-38-2; ISBN 978-83-61489-05-4

- S. Dąbek, O orientacji metodologicznej w analizie religijnej muzyki konfesyjnej. Teoria i praktyka, w: Roman Maciejewski twórca charyzmatyczny, Poznań-Warszawa 2010, [materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Poznaniu], s. 219; ISBN 978-83-88392-38-2; ISBN 978-83-61489-05-4

- K. Szyndowski, The Maciejewski Requiem – A UK premiere at last, „Classical Source” 4 February 2010.

- A. Brożek, Obraz duszy polskiej w Mazurkach Romana Maciejewskiego, Warszawa-Lubin 2014, s. 4, 5, 19, 334; ISBN 978-83-7847-185-1

- M. Fronc, Towarzyszenia organowe w mszach Romana Maciejewskiego, w: „Psalate synetos2”, Twórca wobec wymogów współczesnej liturgii, pod red. M. Kierskiej-Witczak, Wrocław 2019, s. 29, 31, 33, 47.

Inne:

- Komplex symplexu [program], Festiwal nauki, Wrocław 20-22 września 2001, s. 10; ISBN 83-7085-570-9

- Konstrukcja-dekonstrukcji [program], Wystawa prac Jerzy Olek/Josef Ther, Muzeum Miedzi, Legnica 2005, s. 13; ISBN 83-88155-22-9

- Booklet płyty Alchemia dźwięku z kompozycjami Ryszarda Osady, Musica Sacra Edition, Warszawa 2007

- Booklet płyty Maciejewski Requiem, Missa pro defunctis, Polskie Nagrania, Warszawa 1989, 2009

- Spotkanie z Mistrzem, Marian Borkowski w oczach uczniów i przyjaciół, „Musica Sacra”, Warszawa 2014, s. 155-156; ISBN 978-83-938696-2-6

- K. Bilica, Zapomniany?! [recenzja książki A. Adamskiej-Osada - Roman Maciejewski, Biografia, postawa twórcza, duchowość], „Ruch Muzyczny”, I 2014, s. 86-87. 

- Requiem-opus vitae, program wystawy Czesława Dźwigaja „Homage to Requiem Romana Maciejewskiego”, Legnica 2015.