Ludzie Witelonki

dr Małgorzata Szudrowicz - Garstka

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (studia I i II stopnia) a także Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (jednolite studia magisterskie z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji). Uczestnik semestralnych studiów na Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg w ramach programu Sokrates/Erasmus.

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy związana od 2009 roku. Uczy przedmiotów obejmujących praktyczną naukę języka angielskiego, ekonomię i zarządzanie. Prowadziła  zajęcia z kulturoznawstwa, przekładu i metodyki nauczania języków obcych. Uczestniczy w pracach  Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Zespołu ds. Kształcenia, Komisji Programowej dla kierunku Filologia. Jest redaktorem tematycznym w Radzie Wydawniczej Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Pełniła funkcję kierownika studiów podyplomowych „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. Od roku 2017 kieruje Zakładem Kształcenia Językowego i Certyfikacji.

Doświadczenie praktyczne zdobyte poza Uczelnią: współpraca z różnymi podmiotami w zakresie tłumaczeń.

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo antropologiczne, socjolingwistyka, komunikacja i komunikowanie się, analiza tekstu i dyskursu

Przykłady przeprowadzonych badań naukowych:

Szudrowicz-Garstka, Małgorzata (2018)  „Tajemnica Wielkiej Nocy w polskim dyskursie religijno-dziennikarskim. Analiza aspektów komunikacyjnych na przykładzie wybranych tygodników”. [W:] Piotr Chruszczewski (red.) Ways to Religion vol.2. Wrocław, Washington: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu;183-196.

Szudrowicz-Garstka, Małgorzata (2018)  “W poszukiwaniu wykładników gramatyki komunikacyjnej. Analiza na przykładzie wybranych tekstów Tygodnika Powszechnego”. [W:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.Witelona w Legnicy. Nr 26 (1); 21-30.

Szudrowicz-Garstka, Małgorzata (2014)  “Searching the Origins of Political Discourse –

An Intertextual Analysis of Ronald Reagan’s Farewell Speech”. [W:] Styles of Communication. Vol. 6 (1); 7-16.

Szudrowicz-Garstka, Małgorzata (2012) „A Glimpse into the Analysis of Religious Discourse on the Basis of a Speech addressed to young people by Pope John Paul II”. [W:] Styles of Communication. Vol. 4 (1); 119–136.

malgorzata.szudrowicz.garstka@gsuite.pwsz.legnica.edu.pl