Ludzie Witelonki

mgr Izabela Selera

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła pracę magisterską w zakresie literatury angielskiej na Wydziale Filologicznym. Prowadzi zajęcia ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy od momentu jej powstania w 1998 roku. Pełni funkcję Wydziałowego Koordynatora ECTS i Programu Erasmus+ oraz Wydziałowego Opiekuna Praktyk Zawodowych. W przeszłości była również nauczycielem przedmiotów praktycznych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Legnicy. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła menedżerskie studia podyplomowe People Management, studia podyplomowe Project Management oraz studia podyplomowe w zakresie HR Business Partner na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W toku pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego młodzieży i dorosłych, jak również w wykonywaniu ustnych i pisemnych tłumaczeń ogólnych oraz specjalistycznych.